Доступ до публічної інформації

Розширена доповідь начальника відділу освіти

Слободянюк Н.Г.

«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та

позашкільної освіти в 2016/2017 навчальному році та пріоритетні

завдання розвитку освітньої галузі згідно

Концепції «Нової української школи» на 2017/2018 навчальний рік»

Шановні учасники конференції!

              Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року в педагогічних колективах проводяться серпневі педагогічні конференції, завдання яких полягає в тому, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний рік, відзначити досягнення в роботі педагогічних колективів, а також зосередити увагу на помилках та упущеннях у роботі, намітити шляхи вирішення проблем, завдань розвитку освіти в новому навчальному році.

         Часи змінюються, змінюємося і ми, а разом з нами змінюється школа. Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

         Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти, впровадження в життя освітніх реформ держави. Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах. В районі реалізується програма економічного і соціального розвитку «Овруччина-2020», якою передбачено заходи з питань розвитку галузі освіти району.

         Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору. В районі функціонує 29 дошкільних навчальних закладів та 1 група  з режимом роботи 4 години на базі Антоновицької ЗОШ І-ІІ ступенів (Словечанською сільською радою з вихователем укладається цивільно-правовий договір про надання послуг по дошкільному вихованню дітей віком від 3-х до 6-ти років з метою підготовки їх до школи. Видатки на оплату праці затверджує і здійснює Словечанська сільська рада).

 

   В Словечанському ДНЗ в кінці 2016 році відкрито додаткову групу (середню), в якій навчається і виховується 15 дітей.

   У дошкільних навчальних закладах району в 2016-2017 навчальному році  навчалося і виховувалось 1378 дітей. 102 дитини  охоплено соціально-педагогічним патронатом у ДНЗ

   У 4 дошкільних навчальних закладах відкриті інклюзивні групи, в яких навчається 5 дітей.

   В Овруцькому ДНЗ №1 працює логопедичний пункт (12 дітей).

   Матеріально - технічна база дошкільних закладів задовільна , що сприяє забезпеченню навчально-виховного процесу та організації життєдіяльності дошкільника.

   Технічний стан приміщень ДНЗ відповідає нормам.

   Протягом 2016 року проведено капітальний ремонт будівлі Слобода-Шоломківського ДНЗ на суму 101 400 грн. та буріння скважини на суму 189 600 грн. Відновлено Піщаницький ДНЗ  - 201 000 грн. Утеплено фасад ДНЗ №1 м.Овруча на суму 125 000 грн. Замінено вікна в ДНЗ №6 м.Овруча, ДНЗ №8 м.Овруча,  Великочернігівському ДНЗ на суму 483 000 грн.

   Закуплено комп’ютерне обладнання на суму 63750 грн. Придбано твердий і м’який інвентар в дитячих садках м. Овруча, смт.Першотравневе,  с. Словечне. Придбано меблі для групових кімнат на суму 78 000 грн., кухонне обладнання, електрообладнання.

   Поповнено всі дошкільні заклади спортивним інвентарем, іграшками та дидактичним матеріалом.

   Щоквартально вивчається і аналізується стан травматизму серед дітей дошкільного віку, ведеться відповідна документація. Щороку проводяться місячники знань дітьми правил життєдіяльності, тематичні тижні безпеки. Організована робота по охороні життя і здоров’я дітей, протипожежній безпеці, цивільній обороні. Значні зусилля для створення здоров’язбережувального простору прикладають вихователі.Для цього вони раціонально планують навчальне навантаження на дитину, вміло поєднують рухову активність дітей з розумовою діяльністю.

   В січні кожного року розробляється Комплексний план заходів щодо попередження спалахів грипу та інших гострих респіраторних інфекцій у дошкільних навчальних закладах на поточний рік.

   Проводиться батьківська просвіта з питань безпеки життєдіяльності.

   Наказом відділу освіти від 10.11.2016  № 345  створено Раду керівників дошкільних навчальних закладів, затверджено Положення.

   З метою надання теоретичної та практичної допомоги у впровадженні та використанні сучасних технологій у процесі організації безпеки життєдіяльності в ДНЗ сплановано роботу опорного Першотравневого ДНЗ №2.

   Діяльність усіх дошкільних навчальних закладів регламентується  планом роботи на навчальний рік та оздоровчий період.

   Організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ району здійснюють 182 педагогічні працівники. 2 педпрацівники мають вищу кваліфікаційну категорію, 22 – І к.к., 15 – ІІ к.к., 145  - спеціаліст. Педагогічне звання вихователь-методист має 6 педагогічних працівників. Щороку аналізується склад та освітній рівень педагогічних працівників.

  Структура методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів спланована і узагальнена наказом відділу освіти від 01.09.2016 №253.

  Педагогічні колективи в поточному навчальному році  працюють над реалізацією проблемної теми «Створення умов для розвитку ключових компетентностей дітей через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес».

  Проведено 3 наради і 2 семінари-практикуми для завідуючих ДНЗ, 2 семінари-практикуми для вихователів ДНЗ, теоретико-практичний семінар для вихователів старших груп ДНЗ та вчителів початкових класів на базі Ігнатпільського ДНЗ та Ігнатпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

  З метою забезпечення безперервної освіти вихователів дошкільних навчальних закладів, підвищення їх професійної компетентності з питання корекційної роботи з дітьми проведено засідання  опорного Овруцького ДНЗ №1. На засіданнях опорного Першотравневого ДНЗ №2 розглядались питання використання сучасних технологій у процесі організації безпеки життєдіяльності в ДНЗ.

  Протягом  2016 -2017 навчального року проведену атестаційну експертизу Великочернігівського, Шоломківського, Піщаницького ДНЗ.

  Матеріали атестації систематизовані.

  Овруцький ДНЗ№1 взяв участь у  Всеукраїнському фестивалі огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів «Джерело батьківських знань».

  Загальна кількість дітей шкільного віку – 5437, які навчаються у 36 ЗНЗ.

   У минулому навчальному році до 1 класу було зараховано 592 учні, в цьому навчальному році – 539.

  Завдяки спільним зусиллям відділу освіти, керівників навчальних закладів, служби у справах дітей у минулому навчальному році всі діти шкільного віку, які підлягають навчанню були охоплені здобуттям повної загальної середньої освіти.

  Упродовж останніх років у районі спостерігається тенденція до зменшення чисельності школярів у ЗНЗ району.

  Середня наповнюваність класів ЗНЗ становить у сільських школах району 8 учнів, по місту – 19. У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, перед якою поставлене завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтовного навчання; максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних компетенцій у кожного учня. Проектом реформування початкової освіти одним із основних напрямів оновлення змісту освіти визначено її гуманізацію, переорієнтацію на особистісний розвиток дитини.

 Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителем 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів. Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати у новому навчальному році, про такі умови навчально-виховної взаємодії:

- цілісність і системність навчально-виховного процесу;

- особистісну спрямованість навчання і виховання;

- дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;

- взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

    Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.

Початкова освіта

У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, перед якою поставлене завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтовного навчання; максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних компетенцій у кожного учня. Проектом реформування початкової освіти одним із основних напрямів оновлення змісту освіти визначено її гуманізацію, переорієнтацію на особистісний розвиток дитини.

         Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителем 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів. Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати у новому навчальному році про такі умови навчально-виховної взаємодії:

- цілісність і системність навчально-виховного процесу;

- особистісну спрямованість навчання і виховання;

- дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;

- взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

         Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.

         У 2016-2017 н.р. методична комісія вчителів початкових класів працювала над проблемою «Інноваційна діяльність вчителя як умова розвитку креативності учнів».

         Проведено 3 семінари-практикуми, працював університет психолого-дидактичних знань для молодих вчителів початкових класів («Формування особистості вчителя – підґрунтя розвитку освіти»), творча група вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ («Наступність і перспективність дошкільної освіти і початкової ланки»), консультпункт для вчителів початкових класів,  проведено засідання опорної школи (Овруцька ЗОШ №1, тема: «Підвищення ефективності і якості початкового навчання»).

         На районну виставку педагогічної майстерності в цьому навчальному році надійшло 17 робіт. Отримали схвалення ради РІМЦ та подані на обласну педагогічну виставку 4 роботи.

         На базі Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено семінар-практикум для вчителів художньої культури (Тема: «Формування ціннісного ставлення до шедеврів художньої культури через використання інтерактивних технологій».

Українська мова та література

     В умовах творення Української держави на першому плані постала проблема національної школи, виховання в ній свідомих громадян, сповнених почуття гордості за свій народ, його героїчну історію і багату культуру.

    У 2016-2017 н.р. вся методична робота з вчителями-словесниками була спрямована на реалізацію сучасних вимог до навчально-виховного процесу, а саме: вироблення в учнів комунікативних умінь, аналізу, синтезу, систематизації, використання досліджень, пошуку, самоосвіти в оволодінні знаннями з рідної мови та літератури, зарубіжної літератури. З цією метою проводилися засідання методичного об`єднання, обмін досвідом роботи, семінари-практикуми.

     Для досягнення цієї мети визначено такі завдання:

-         вивчення директивних документів;

-         ознайомлення з найдієвішими прийомами та методами навчально-виховної роботи;

-         вивчення і впровадження елементів новизни у педагогічну практику;

-         підготовка і здійснення виховної роботи з обдарованими дітьми;

-         допомога вчителям в організації самоосвіти.

     Ці завдання реалізовувались різними формами методичної роботи:

-         індивідуальні консультації;

-         засідання районного методоб`єднання;

-         конкурси;

-         олімпіади;

-         районні семінари;

-         взаємовідвідування уроків;

-         самоосвіта.

     Велика увага приділялася впровадженню сучасних технологій у практику роботи вчителів, інноваційних методів навчання, формування компетенцій у шкільному курсі мови і літератури. Важливе місце відводилося методиці особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, який зумовлює співпрацю на уроці вчителя та учня, такі цікаві форми і методи роботи як диспути, робота в групах, рольова гра,  дослідження, самооцінка.

    Протягом 2016-2017 н.р. було проведено семінари-практикуми для вчителів української мови і літератури на базі Великочернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Можарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчителів російської мови і  зарубіжної літератури на базі Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Раківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

    Вчителі ознайомлювалися з новинами методичної та художньої літератури, з досягненнями перспективного педагогічного досвіду, розглядали актуальні питання, спрямовані на активізацію розумової діяльності учнів, посилення практичної спрямованості уроку.

    Семінари проводилися на тему: «Виховання духовних цінностей учнів на уроках української мови і літератури», «Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови і літератури в умовах сучасного інформаційного простору», «Розвиток креативних здібностей учнів – основа формування творчої компетенції», « Розвиток духовних цінностей засобами літератури».

     На належному рівні проводилася позакласна робота з предмета. Про якість знань як одну із складових результативності роботи вчителів української мови і літератури свідчить участь та перемога учнів в обласних етапах мовних конкурсів та олімпіад, що, безперечно, відіграє велику роль у формуванні мислячої, творчої, національно свідомої особистості. На високому творчому, емоційному, науковому рівні були проведені Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Високі знання на районному етапі  продемонстрували учні Овруцької ЗОШ № 1, № 3, № 4, НВК «Овруцька гімназія ім. Малишка – ЗОШ І ступеня», Бігунської, Гошівської, Кирданівської, Шоломківської, Великохайчанської, Покалівської, Піщаницької  загальноосвітніх навчальних закладів.

     Учасниками ІІІ (обласного) етапу XVIІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика були  учениця 11 класу Шоломківської ЗОШ І-ІІІ ст. Фірова Ольга ( вчитель: Леванчук О. Ф.) та учениця 4 класу Овруцької ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Христиченко Марія ( вчитель: Залізко О. С.)

     Переможцем ІІІ (обласного) етапу VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стала Ляшенко Анна, учениця 11 класу Бігунської ЗОШ І-ІІІ ступенів - ІІІ місце (вчитель: Калюк Л. А.) та переможцем ІІІ етапу (ІІ місце ) та учасником  ІVетапу - Пігулевич Вероніка, учениця 5 класу НВК «Овруцька гімназія ім. Малишка – ЗОШ І- ступеня» (вчитель: Залізко І. І.).

     Щорічно в районі проводиться конкурс-захист науково-дослідних робіт, у яких активно беруть участь учні-старшокласники.

     Вивчено та узагальнено стан викладання української мови в Тхоринській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Хлуплянській ЗОШ І-ІІ ступенів.

     На базі Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 згідно плану проводяться засідання творчої групи вчителів української мови і літератури, якою керує Ковальчук Сергій Іванович. Робота творчої групи спрямована на впровадження ефективних методів навчання на уроках мови і літератури. Також в районі працює клуб знавців рідної мови “Джерело” (керівник: Кисіль Н.В.) та школа передового педагогічного досвіду (керівник: Андросович М.А.).

    Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації сприяє навчально-методичному забезпеченню вивчення профільних предметів у старшій школі.

    Вся робота районного методичного об`єднання заключалася в тому, щоб формувався творчий учитель, здатний раціонально узагальнювати особливості педагогічного досвіду, професійних умінь і навичок.

 

Продовження