Товариство знавців української мови

 

КЛІМЕНЧУК Н.М. куратор Товариства, методист відділу освіти Овруцької РДА.

НАЗАРЕВИЧ С.І.керівник Товариства, заступник директора Овруцької гімназії імені Андрія Малишка, учитель української мови та літератури.

МОШКІВСЬКА Л.П.- секретар Товариства, учитель української мови та літератури Першотравневої ЗОШ.

РАДА Товариства «ДЖЕРЕЛО»

 МАКАРУХА Г.О.- учитель української мови та літератури Овруцької гімназії імені Андрія Малишка.

 ТАРТАЧНИК Г.М.- учитель української мови та літератури Бондарівської ЗОШ.

НЕВМЕРЖИЦЬКА О.П.- учитель української мови та літератури Овруцької    ЗОШ №З.

КОВАЛЬЧУК С.І.- учитель української мови та літератури Овруцької  ЗОШ № 1.

СОЇЧ В.О.- учитель української мови та літератури Велідницької ЗОШ.

БЕРНАЦЬКА М.В.- учитель української мови та літератури Овруцької ЗОШ № 3.

ЛИТВИНЧУК В.В.- учитель української мови та літератури Хлуплянської ЗОШ.

ЛУКАШЕВИЧ О.М.- учитель української мови та літератури Шоломківської ЗОШ.

КИСІЛЬ Н.В.- учитель української мови та літератури Кирданівської ЗОШ.

ЛУКАШЕНКО Н.В. - учитель української мови та літератури Раківщинської ЗОШ.

 

 

СТАТУТ Товариства

 І. Загальні положення

1. Овруцьке районне Товариство знавців української мови «Джерело» – добровільна громадська організація, що керується у своїй діяльності чинним законодавством України і цим Статутом.

2. Товариство будує свою роботу на засадах патріотизму, суспільної та національної злагоди,  демократизму, гласності, громадської ініціативи, добродійності та самоврядування.

ІІ. Мета і форми діяльності

3. Головною метою Товариства є збереження, розвиток й утвердження української мови в Україні.

4.  Товариство докладає зусиль для повноцінного функціонування української мови в освіті.

5. Товариство сприяє всебічному розвиткові української мови, опануванню нею як інструментом мислення і духовною цінністю.

6. Товариство охороняє чистоту й самобутність української мови, протидіє її каліченню.

7. Товариство дбає про історичну пам’ять, національну самосвідомість українського суспільства і проводить відповідну культурологічну роботу.

8. Товариство залучає громадськість та учнівську молодь до відродження української мови в усіх сферах суспільного життя, використовуючи для цього їх творчу ініціативу й добровільну співпрацю. 

ІІІ. Члени Товариства

9. Членами Товариства можуть бути вчителі української мови та літератури шкіл Овруцького району, що визнають Статут Товариства й беруть участь у його діяльності.

10. Прийом до Товариства проводить РАДА за усною заявою вступника.

11. Члени Товариства мають право:

а) обирати й бути обраними до керівних органів Товариства;

б) користуватися моральною підтримкою Товариства.

12. Члени Товариства зобов’язані дотримуватися вимог Статуту, сприяти функціонуванню української мови в усіх ділянках суспільного життя.

ІV. Органи Товариства

13. Найвищим органом Товариства є конференція, яка скликається Радою не менш як один раз на рік.

14. Конференція:

а) обирає Раду;

б) розглядає і затверджує звіти Ради;

 в) визначає чергові завдання Товариства;

г) розглядає інші питання діяльності Товариства.

15. Рішення Конференції приймається простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Товариства.

16. Рада керує діяльністю Товариства.

17. Рада:

а) організовує і контролює виконання ухвал Конференції та вимог Статуту;

б) представляє Товариство у взаєминах з державними й громадськими організаціями та окремими громадянами;

в) розглядає поточні питання діяльності Товариства.

18. Ухвали Ради приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин  членів Товариства.

V. Структура Товариства

19. Товариство включає Раду, осередки та індивідуальних членів.

20. Осередки Товариства створюються в освітніх закладах району.

21. Осередок самостійно планує свою роботу, що відповідає цьому Статутові.

22. Для здійснення конкретних цілей Товариства можуть створюватися секції, комісії, творчі колективи.

VІ. Кошти та майно Товариства

23. Товариство не має коштів на банківських рахунках та майна.

24. Голова Товариства, секретар, члени Ради працюють на громадських засадах.

VII. Правовий статус Товариства

25. Товариство знавців української мови  «Джерело» не є юридичною особою.

26. Адреса Товариства: Житомирська обл., м. Овруч, вул. І.Франка, 7.

Прийнято Установчою конференцією Товариства

10 жовтня 2012 року