Українська мова та література

2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури у 2017-2018 навчальному році.

Програма з української мови 5-9 кл. (оновлена)

Програма з української літератури 5-9 кл. (оновлена)

Ключові зміни до оновлених програм 5-9 кл.

Орієнтовне календарне планування 5-9 кл.

Електронні версії підручників з української мови (9 кл)

Електронні версії підручників з української літератури (9 кл)

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ І ПЕРЕВІРКИ ЗОШИТІВ у 5 - 11 класах

_________________________________________________

  За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових стандартів, перехід на нові методи навчання, введення ефективних технологій оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів  засвідчують успіхи української школи, наближення  вітчизняної освіти до світових стандартів.

  Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

  У зв’язку з тим, що літературну освіту в загальноосвітній школі забезпечують декілька різних предметів, є необхідність розробки єдиної Концепції літературної освіти для їх викладання в сучасних умовах.

Детальніше см.  КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

 

Інструктивно-методичні рекомендації ( українська мова )

 

Інструктивно-методичні рекомендації ( українська література )